Sheet Metal - anvend flere pladetykkelser i din konstruktion

Arbejder du med 'Multi-Body' og vil du gerne anvende flere pladetykkelser i din Sheet Metal Part - så er mulighed der nu.

Det første du skal, er at oprette de forskellige pladetykkelser du anvender i din Sheet Metal templates Part. Det kan du gøre igennem 'Sheet Metal Defaults' eller 'Styles Editor'.

Når du har oprettet dine pladetykkelser, vil du nemt kunne vælge den pladetykkelse, du ønsker at vende til den pågældende Body. Du kan gøre det med følgende kommandoer 'Face', 'Contour Flange', 'Lofted Flange' og 'Contour Rol'. Eller efter du har oprettet de forskellige 'Bodies' i din Sheet Metal part, kan du nemt ændre pladetykkelsen for den enkle 'Body'.

Trin for trin 'Oprettelse af pladetykkelser:

 • Open din Sheet Metal Part.
 • Vælg 'Styles Editor' under 'Manage'.
Tips og tricks til Autodesk Inventor Sheet Metal pladetykkelse
 • Under 'Sheet Metal Rule' marker du 'Default_mm' og klikker på 'New'.

Tips og tricks til Autodesk Inventor Sheet Metal pladetykkelse

 • Navngiv dit materiale og afslut med 'OK'.
Tips og tricks til Autodesk Inventor Sheet Metal pladetykkelse
 • I 'Sheet' under 'Material' vælger du dit materiale (her Aluminium 6061), og under 'Thickness' angiver du pladetykkelsen (her 2 mm).
Tips og tricks til Autodesk Inventor Sheet Metal pladetykkelse
 • Afslut med 'Save''.
Tips og tricks til Autodesk Inventor Sheet Metal pladetykkelse


Oprettelse af k-faktor og efterfølgende knyttes til de enkle materialer.

 • Under 'Sheet Metal Unfold' marker du 'Default_KFactor' og klikker på 'New'.
Tips og tricks til Autodesk Inventor Sheet Metal pladetykkelse
 • Navngiv K-faktoren (her KFactor 0,25) og afslut med 'OK'.

Når du har tilknyttet en K-faktor til alle dine pladetykkelser, så skal du gemme 'Styles' til 'Style Library'.

 • Under 'Manage' vælger du 'Save'.
Tips og tricks til Autodesk Inventor Sheet Metal pladetykkelse
 • Vælg 'Yes To All' og afslut med 'OK'.
Tips og tricks til Autodesk Inventor Sheet Metal pladetykkelse

Så du klar til at anvende flere pladetykkelser i en Multi-Body Sheet Metal Part.

Når du anvender kommandoerne 'Face', 'Contour Flange', Lofted Flange' eller 'Contour Roll' kan du angive hvilket pladetykkelse, der skal anvendes.

Nedenunder vises indstilling under kommandoen 'Face', men er gældende for dem alle.

 • Fjern fluebenet i 'Follow Defaults'
Tips og tricks til Autodesk Inventor Sheet Metal pladetykkelse
 • Vælg i rullemenuen hvilken pladetykkelse, der skal anvendes.
Tips og tricks til Autodesk Inventor Sheet Metal pladetykkelse


Har du oprettet forskellige 'Bodies' i en Sheet Metal Part, og vil angive forskellige pladetykkelser.

 • så vælg en 'Body' i Browseren, højreklik og vælg 'Set Sheet Metal Rule'.
Tips og tricks til Autodesk Inventor Sheet Metal pladetykkelse
 • Vælg i rullemenuen hvilken pladetykkelse, der skal anvendes.
Tips og tricks til Autodesk Inventor Sheet Metal pladetykkelse
 • Afslut med 'OK'.

Måleværktøjet - Measure
Hul kommando - Hole (Extend Start)

Tips og Tricks

07 Januar 2019
Nicolaj viser dig i Tips & Tricks videoen herunder hvordan, at du bruger funktionen Bend Part under 3D Model, Modify: ...
19 December 2017

App'en iProp fra Autodesk App Store kan du nemt udfylde de iProperties du anvender.  

 

13 December 2017
I Inventor 2018 er vores måleværktøj ’Measure’ blevet ændret, så du har mange flere muligheder end i de ældre versioner. Rumfanget af et enkelt emne.Rumfanget ef en hel samling. Omkreds.Areal.Vinkel.Måle i mellem to punkter, to kanter, to f...
20 Oktober 2017
Arbejder du med 'Multi-Body' og vil du gerne anvende flere pladetykkelser i din Sheet Metal Part - så er mulighed der nu.Det første du skal, er at oprette de forskellige pladetykkelser du anvender i din Sheet Metal templates Part. Det kan du gøre ige...
15 September 2017
 Du har nok prøvet det, at du har oprettet et hul med ‘Hole’ kommandoen, og efterfølgende bliver du nødtil at oprette en ‘Extrude’ for at fjerne noget materiale der tangerer hullet.Det er slut nu. Nu kan du i ’Hole’ kommandoen angive at, hvis de...
21 Juli 2017
Vi maskinfolk oplever mere og mere, at vi skal kunne sende vores konstruktion til arkitekter, bygningsingeniør o.lign., som de kan indlæse i deres tegneprogrammer. Det kan vi via fil-formatet IFC, som du nemt kan gemme fra Inventor 2017.4. ...
20 Juni 2017
 Er du opmærksom på, at selvom du har oprettet din skitse et sted, så kan du 'Extrude' et andet sted på dit emne?I kommandoen 'Extrude' under 'Extents' vælger du 'Distance from Face'...
25 April 2017
Skal rejfning ikke være hele kantens længde, anvend da fanebladet 'Partial' i kommandoen 'Chamfer'....
23 Marts 2017
Slip for at oprette en 2D tegning, ved at påføre din målsætning på din 3D model, som du efterfølgende nemt kan videresende eksempel til din underleverandør....
10 Februar 2017
I Inventor 2017 R3 har vi nu muligheden for at oprette tekst om til 'Single Line', som du bruger ved gravering. F. eks. 'Part Number' på plade for at lette håndteringen i produktion. ...