KosanCrisplant - Teambuilding på baggrund af firmakursuspakke i Inventor

Kosan2

Hos KosanCrisplant har man slået to fluer med et smæk i købet af konstruktionskurser.

Ved at vælge en firmakursuspakke hos Autodesk leverandøren Invent har design-afdelingen under ledelse af Bent Lindrup både optimeret deres daglige konstruktions - og tegnearbejde med Inventor og dertil fået en række teambuilding dage oveni, fordi brugerne af programmet deltog samtidigt.

 

KosanCrisplant i Århus har i flere år udviklet deres produkter på baggrund af tegninger fra Autodesk Inventor. Det er derfor drevne og dygtige konstruktører, der har stået bag udviklingen. Som tiden er gået og flere folk er blevet ansat med forskellig baggrund og dermed også forskellige måder at arbejde på, har de interne arbejdsmetoder, konstruktionsmæssigt, båret præg af at være mangeartede, og ofte lidt i hver sin retning.

 

Fordelagtige firmakurser

Et firmakursus i Autodesk Inventor er hos Invent opbygget efter en seriøs gennemgang af firmaets behov indenfor konstruktionsprocessen. En grundig snak med design-afdelingen danner der for basis for hvilke moduler Invent kursuscenter vælger at foreslå, bl.a. ud fra de erfaringer man som CAD konsulenter har med branchen i forhold til Autodesk Inventor. Dermed er kursisterne sikret det helt rette forløb, og virksomheden får en ensretning på metoder og måder at bygge tegninger, modeller, templates, projektfiler, content center osv. op på, som alle, som en vigtig del af processen, er bekendt med.

'Vi var begyndt at overveje en anden og mere ens måde at arbejde på, da Lars Jensen fra Invent ringede os op for at tilbyde sin ekspertise i både programmet og i at undervise. Efter et par gode indledende snakke, havde Lars pejlet sig ind på vores behov, og vi har i dag fået en kursuspakke, der gør at vi nu ved hvordan vi skal gøre for at arbejde ens.

Troværdig og engageret underviser

’Som underviser er Lars ufattelig troværdig, fordi han dels og for det mest kan komme med et prompte svar, og ellers kan man være sikker på at han vil komme tilbage med en løsning, hvis det er noget han ikke har mødt før. Man fornemmer virkelig at han har en stor interesse for faget', siger Bent Lindrup.

Et firmakursus hos Invent giver både faglig indsigt og har karakter af teambuilding

At Kosan Crisplant valgte at få et firmakursus var helt bevidst. ’På den måde kom vi væk fra de vante folder og forstyrrende telefoner. Vi fik god tid til at fokusere, og det at vi alle var til stede gjorde at vi kunne tage diskussionerne henover kursusmaskinerne, om hvad der i vores tilfælde ville være mest effektivt. Samtidig lærte vi også en del mere om hinanden, og hvordan vi arbejder hver især. Og ikke mindst hvor der var plads til forbedring’, forklarer Bent Lindrup.

Sergent ved roret

Bent Lindrup ynder at kalde Lars Jensen for 'sergenten'. Det kommer af den oplevelse firmaet har haft af ham som underviseren 'der viser os hvordan vi retter ind til højre og dermed arbejder ens’ som Bent Lindrup smilende udtrykker det.’ Vi fik tusindvis af guldkorn i løbet af kurset, som siden har lettet arbejdet i hverdagen, og det har givet mange åbenbaringer hen ad vejen.

En ren win/win

kosan1

En af de helt store udfordringer at få implementeret i de eksisterende konstruktioner er skeletmodellering. Der er helt åbenlyst at jo flere af de rigtige arbejdsmetoder, der bliver implementeret i eksisterende konstruktioner, jo mindre tidskrævende bliver de at arbejde med. Vi sparer tid som kan bruges på konstruktion i stedet for håndtering af tunge og uregerlige filer. Så det er en ren win/win! I dag ved vi fx alle hvordan vi påbegynder en sketch efter samme metode, hvilket vi gjorde på hver vores måde før i tiden. Så nu har vi styr på vores templates, og på vores content center og projektfiler bare for at nævne et par af de emner, som vi tidligere ikke havde optimeret. Alt sammen noget der er med til at gøre konstruktionsprocessen langt mere effektiv.

Starten på en god lang proces – flere kurser på sigt

Udviklingen i afdelingen i forhold til de nye forskrifter er selvfølgelig noget der kommer gradvis mere og mere, men det har givet og vil fortsat give en langt højere effektivitet i fremtiden, at vi med Invent har fået ny Autodesk leverandør og et skræddersyet kursus med en ’sergent ved roret. Vi skal da klart følge op på dette med flere kurser af samme slags over tid’, slutter Bent Lindrup.

KC-logo

www.kosancrisplant.com

Alfa-Laval - Tid til refleksion er et godt varemær...
Bladt Industries – fra intelligent tegning til tra...

Kunde Cases

05 Marts 2019
Hidrostal fremmer den visuelle markedsføring med VRHidrostal ville i efteråret 2018 i gang med, at forbedre præsentationen af virksomhedens komplette pumpeløsninger, som bla. omfatter pumpestationer til spildevandsektoren. Hidrostal kontaktede Invent...
19 December 2018
Coloplast lukker i Thisted og afskediger 167 medarbejderSådan lød overskriften i medierne tilbage i 2017. I den forbindelse blev der afsat en sum til at hjælpe de ansatte, som blev ramt af fyringsrunden videre, enten til uddannelse eller opstart af e...
17 December 2018
’Vi bliver ikke væk i mængden hos Invent. Vi er IKKE en dråbe i havet, og vi bliver IKKE nedprioriteret trods vores virksomheds størrelse. Hos Invent bliver alle kunder set, og alle er ligeværdige. Det gør Invent til noget særligt’ I Vonge i Midtjyl...
29 Oktober 2018
SmartInvent sikre kundetilpasset løsning hos FSI power-tecI Ølholm nær Tørring ligger FSI power-tech, som er Danmarks eneste og Europas største producent af stubfræsere. Virksomheden har en solid erfaring med konstruktion, design og produktion af mas...
17 September 2018
Ellegaard Components A/S har fået øjnene op for de mange muligheder i Inventor Virksomheden beskæftiger sig med at producere transportbånd, tromlemontorer og ruller ét og samme sted til maskinbyggere. De leverer skræddersyede tromlemontorer og specia...
17 Februar 2015
Andritz bruger mange interne og eksterne maskiner ved design af fabrikslayouts i Inventor. For at optimere plant design fasen, har Andritz valgt at investere i simple intelligente parter hvor geometrien kan konfigureres i fuld overensstemmelse med de...
28 November 2014
Jeg har været på kursus hos Invent 3 gange inden for det sidste 1½ år. Jeg syntes, det er rigtige gode kurser de tilbyder, og Lena er den perfekte underviser.Hun har ALTID alle med. Er jeg hurtig, er der altid flere udfordrin...
21 Marts 2013
Hos KJ Industries i Esbjerg har man taget det store skridt og rustet sig til fremtiden. Skridtet består i at investere i ny teknologi på flere planer. Man fortsætter den årelange tradition med udvikling af højteknologis...
04 Januar 2012
Da OSK- Shiptech i Aarhus i foråret skulle designe en helt ny karrusel til kabellæggerskibet "Plejl", kontaktede de Invent med det formål at få 3D ind i designfasen. Det blev en stor succes, ikke mindst på grund af den h...
18 August 2011
Alfa-Laval – fik fælles fodslaw og superglade brugere med Inventor kursusforløb over 6 ugerI Alfa-Laval Copenhagen har man flere enheder i en stor organisation, der arbejder i Inventor. Det har givet plads til mange varianter af me...

Vores Mission

Invent vil give glæde og frihed til design processen, ved at oplyse alle brugere om det potentiale af standardiserede arbejdsprocesser som ligger i Autodesk produkterne. Samlet kundetilfredshed - ikke kun med Invent - men fundamentalt med Autodesk produkterne er vores vigtigste ambition.