fjernsupport

Autodesk Inventor Factory Design

 Målgruppe418537

Kurset er målrettet til Inventor Factory Design brugere. Der undervises i de værktøjer, der er tilgængelige i Factory Design.

Dit udbytte

Du vil have en sikker fornemmelse for, hvordan du skal gribe Layout genereringen an, og hvordan integrationen imellem 2D og 3D Layout fungerer. Du vil desuden være i stand til, at kunne visualisere dine layouts, hvilket bruges i enten salgs fasen eller i forbindelse med implementering af løsningen hos dine kunder.

Mål

Målet med kurset er at give dig en sikker fornemmelse for, hvordan Layout flowet er, og tilstrækkeligt viden, så du kan opbygge de intelligente 2D og 3D komponenter, som du skal bruge i dine Layouts. Du kan bygge dine Layouts i det miljø / den bygning, løsningen skal implementeres i, så du med sikkerhed ved, at der ikke sker utilsigtede kollisioner. Du kan efter endt kursus arbejde med flere forskellige filformater og sammensætte disse i et Master layout.

Indhold

  • Håndtering af bygninger
  • Opbygning og publicering af asset
  • Opbygning af 2D Layout
  • Opbygning af 3D Layout
  • Visualisering af Layouts
  • Opbygning af master Layout

Form

Vi gennemgår et typisk forløb, fra tilretning af bygning, optegning og publicering af assets, generering af 2D-og 3D layouts, visualisering og analyse på master layout.

Forudsætning for deltagelse

Du skal have erfaring med Inventor, samt have deltaget på kurset Produktkonfiguration, men det er ikke nødvendigt, at kende til andre af programmerne i Factory Design Suite pakken.

Varighed

1 dage

Pris: Kr. 3.900,- ekskl. moms.
View All Events Register

Autodesk Inventor Factory Design

Kontakt Anni

Anni Højreside

Har du spørgsmål til vores kurser så ring eller skriv til mig.

Anni Nissen

 

Support

Åbningstider Mandag - Torsdag 8 - 16, Fredag 8-14